Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih usmjeren prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je natječaj za financiranje projekata usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima u RH i to u sljedećim područjima:

1. Prevencija nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba među mladima, edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima i dr.)
2. Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima
3. Prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima (projekti usmjereni zaštiti djece od opasnosti kojima se izlažu prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu, prevencija nasilja na društvenim mrežama s naglaskom na prevenciju govora mržnje i dr.)
4. Prevencija nasilja nad djecom (prevencija emocionalnog, tjelesnog i seksualnog nasilja nad djecom, prevencija zanemarivanja i tjelesnog kažnjavanja)
5. Prevencija nasilja među djecom (podrška nenasilnom rješavanju sukoba među djecom, edukacije o prihvaćanju različitosti među djecom i dr.)

U sklopu ovog natječaja ukupno je planirano 3.500.000,00 kuna.Najmanji iznos sredstava po projektu je 50.000, a najveći 150.000,00, kuna.

Rok za prijavu projekata i programa je 30 dana, a završava 29. svibnja 2015. Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno onoj regionalnoj zakladi koja pokriva područje na kojem se provodi većina projektnih aktivnosti (Zaklada Zamah, Zaklada Slagalica, Zaklada Kajo Dadić i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva).

Više o natječaju ovdje.  

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors