Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj Ministarstva turizma za strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu

Ministarstvo turizma objavilo je natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva.

Natječaj je namijenjen za podizanje kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu te jačanje konkurentnosti turističke ponude te su prihvatljive aktivnosti:
- seminari, radionice, kongresi, kao i drugi oblici stjecanja novih kompetencija znanja i vještina
-  projekti uvođenja inovativnosti u turizmu i ugostiteljstvu

Ukupna raspoloživa sredstva su 2.800.000,00 kn.

Rok za dostavu prijava je 7. svibnja 2015.


Više ovdje.

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors