Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Ministarstva kulture o Nacrtu Programa dodjele bespovratnih sredstava neprofitnim medijima

Otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa dodjele bespovratnih sredstava neprofitnim medijima.
Opći cilj je jačanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja neprofitnih medija, a posebni ciljevi  su: širenje informativnog opsega (broja tema) i relevantnosti sadržaja (pozadine informacija) postojećih neprofitnih medija, osnivanje novih neprofitnih medija, profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u neprofitnim medijima, stvaranje uvjeta za dugoročnije planiranje i stabilizaciju rada neprofitnih medija te poticanje suradnje između javnih i neprofitnih medija.
 
Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da dostave svoje primjedbe i prijedloge na  adresu elektroničke pošte neprofitni@min-kulture.hr najkasnije do 15. travnja 2015. godine.
Sve informacije o javnom savjetovanju možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors