Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj Ministarstva gospodarstva u okviru poticanja povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Ministarstvo gospodarstva objavilo je javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.
 
Natječaj je namijenjen neprofitnim organizacijama upisanim u registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija. Usmjeren na jačanje energetske učinkovitosti neprofitnih organizacije, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju, izgradnju kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom, poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete, uvođenja programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije te povećanje proizvodnje električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe.
 
U okviru ovog poziva osigurano je 2.000.000,00 kuna iz proračuna Ministarstva, a najveći iznos po projektu je 200.000,00 kuna (70% najviše će biti odobreno od neto prihvatljivih troškova)
 
Rok za dostavu prijave je do iskorištenja sredstava.
 
Više informacija dostupno je ovdje
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors