Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Odobreno 14 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnog društva

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu, donesena je četvrta Odluka o sufinanciranju projekata i programa organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu, za koje je prijava podnesena u razdoblju od 2. rujna do 3. studenoga 2014.
 
Svim podnositeljima prijava koji udovoljavaju kriterijima utvrđenim Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu odobren je maksimalno ostvariv iznos.
 
Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u iznosima i postotku kako je navedeno u Odluci.

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors