Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti -Poziv za prijavu projekata udruga osoba s invaliditetom

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti raspisalo je Poziv za prijavu projekata udruga osoba s invaliditetom koje osiguravaju podršku osobnih asistenata osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2008. godine.
 
Sukladno ovom Pozivu udruge osoba s invaliditetom mogu slati svoje prijave za financijsku potporu projekata, koji osiguravaju osobne asistente za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i na taj način nadopunjuju i proširuju zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, a čije je vremensko trajanje ograničeno do 31. ožujka 2008. godine. Udruga osoba s invaliditetom (dalje: udruga) čija je djelatnost od općeg dobra u Republici Hrvatskoj ima pravo na ovaj natječaj prijaviti najviše jedan (1) projekt. Ako udruga prijavi više od jednog projekta, sve prijave smatrat će se nevažećima.
 
Prednost u financiranju imat će projekti udruga kojima je tijekom 2007. godine odobrena financijska potpora za provedbu projekta uvođenja osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta. Sve zainteresirane udruge svoje projekte moraju prijaviti isključivo na propisanim obrascima za prijavu projekta osobnog asistenta, koji su dostupni na web stranici Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (www.mobms.hr), uz detaljan opis projekta koji prijavljuju za dobivanje financijske potpore iz proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2008. godine. Rok za prijavu na natječaj je 3. siječnja 2008. godine.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors