Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2014. godinu. Natječaj je otvoren do 28. lipnja 2014., a detaljne informacije o natječaju možete pronaći na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors