Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Poziv za prijavu prijedloga projekata iz područja socijalne skrbi, za financijsku potporu udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, u okviru raspoloživih sredstava za 2013. godinu

Ministarstvo socijalne politike i mladih je na temelju Odluke potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i ministrice socijalne politike i mladih o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu namijenjenih udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom za provedbu projekata iz područja socijalne skrbi (KLASA: 402-03/13-01/26, URBROJ: 519-09/2-13-1, od 16. svibnja 2013. godine) raspisalo Poziv za prijavu prijedloga projekata iz područja socijalne skrbi, za financijsku potporu udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, u okviru raspoloživih sredstava za 2013. godinu.

Cilj Poziva je podržati projekte udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj koje doprinose osnaživanju osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici i zaštiti ljudskih prava osoba s invaliditetom na neovisnost i društvenu integraciju.

Ukupan okvirni iznos raspoloživih sredstava za provedbu projekata koji će se raspodijeliti udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom iz područja socijalne skrbi, koje udovolje uvjetima i kriterijima Poziva, te podnesu najkvalitetnije prijedloge projekata, iznosi 3.000.000,00 kn, za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2013. godine, s time da Ministarstvo socijalne politike i mladih zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva, odnosno smanjiti broj potpora i visinu sredstava za pojedini projekt.

Rok za podnošenje prijava udruga na ovaj Poziv je trideset (30) dana od dana objavljivanja Poziva na internetskoj stranici Ministarstva, tj. zakljuĉno sa 19. lipnja 2013. godine.

Detalji u vezi s natječajem, upute i obraci za prijave dostupni su ovdje.

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors