Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Poziv Ministarstva socijalne politike i mladih za prijavu prijedloga projekata udruga mladih i za mlade

Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske objavilo je Poziv za prijavu prijedloga projekata udruga mladih i za mlade za dodjelu financijske potpore iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu na poziciji Ministarstva socijalne politike i mladih. Na ovaj Poziv mogu se prijaviti projekti udruga mladih i za mlade koji predstavljaju ispunjenje Mjere 4., Područja 5. Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine; Podupirati rad udruga mladih i za mlade u Republici Hrvatskoj; i to isključivo u sljedećim prioritetima:

a) međunarodna suradnja
b) aktivno sudjelovanje
c) programsko umrežavanje
d) osposobljavanje za poduzetništvo i samozapošljavanje. 
 
Rok za prijave je od 20. lipnja do 20. srpnja 2012. godine., a više informacija o natječaju i obrasce za prijavu pronađite ovdje.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors