Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj Ministarstva kulture – Program javnih potreba u kulturi za 2013.

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2013. godinu koji uključuje djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekte u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku, a odnosi se na se programe i projekte koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Rok za podnošenje prijava je od 1. srpnja do 1. rujna 2012. godine

Detaljnije informacije o ovom natječaju uključujući i Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12) možete pronaći ovdje.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors