Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj Ministarstva pravosuđa za financiranje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih fakulteta za rad pravnih klinika

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske objavilo je Natječaj za financiranje projekata udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći i pravnih fakulteta za rad pravnih klinika iz sredstava za pružanje primarne pravne pomoći za 2012. godinu. Na predmetni natječaj mogu se prijaviti sve udruge koje su sukladno zakonskim odredbama upisane u Registar udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći, a koji se vodi pri Ministarstvu pravosuđa.

Rok za podnošenje prijava je 29. lipanj 2012., a cijeli natječaj pogledajte ovdje.  

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors