Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih za projekte udruga koji se odnose na rad klubova za mlade

Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske objavilo je Poziv za prijavu prijedloga projekata koji se odnose na rad klubova za mlade u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijske potpore iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu na poziciji Ministarstva socijalne politike i mladih. Na ovaj Poziv mogu se prijaviti projekti klubova za mlade na lokalnoj razini koji se odnose na njihov rad i vođenje. Klubom za mlade smatra se javni prostor namijenjen organiziranju slobodnog vremena mladih u lokalnoj zajednici u kojoj mu je sjedište. Svaka udruga koja svojim radom pridonosi socijalnom osnaživanju mladih u Republici Hrvatskoj ima pravo prijaviti jedan projekt. 

Rok za prijavu je 9. srpanj 2012., a više informacija pronađite ovdje.

 
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors