Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina raspisao je Natječaj za prijavu projekata organizacija civilnoga društva iz područja zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnoga proračuna za 2012. godinu na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, koji će biti otvoren do 11. lipnja 2012. godine.

 Uvjeti Natječaja, upute i obrasci za prijavu dostupni su:
  • u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Trg maršala Tita 8, 10000 Zagreb.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors