Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj Ministarstva turizma – sufinanciranje za turističke projekte kojima su odobrena sredstva iz predpristupnih fondova EU i drugih međunarodnih fondova

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za kandidiranje projekata za Program dodjele bespovratnih sredstava turističkim projektima koji imaju utjecaj na podizanje kvalitete turističke ponude, a kojima su odobrena sredstva iz predpristupnih fondova EU i drugih međunarodnih fondova, s ciljem osiguranja obveznog dijela sufinanciranja od strane podnositelja.

Natječaj je otvoren za pravne i fizičke osobe (jedinice regionalne/lokalne samouprave, trgovačka društva, obrte, zadruge, udruge, ustanove i dr.) da kao nositelji realizacije takovih projekata dostave svoje zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava.
 
Zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstava dostavljaju se na adresu: Ministarstvo turizma
Uprava za turističku politiku, tržište i međunardnu suradnju
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
u zatvorenim omotnicama s oznakama: „ne otvaraj – javni poziv, „fondovi“ i adresom podnositelja projekta.
 
Ovaj poziv otvoren je do 1. rujna 2011. odnosno do iskorištenosti sredstava.

Više na stranicama Ministarstva.

 

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors