Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj Ureda za ljudska prava za prijavu projekata udruga u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2007. godinu.

Ured za ljudska prava objavljuje Natječaj za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za unaprjeđenje standarda direktnog rada s korisnicima - žrtvama svih oblika nasilja.

www.ljudskaprava-vladarh.hr                 

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors