Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj Ureda za ljudska prava

Ured za ljudska prava raspisao je Natječaj za prijavu projekata organizacija civilnoga društva iz područja zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnoga proračuna za 2011. godinu na poziciji Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, koji će biti otvoren do 28. ožujka 2011. godine.

Uvjeti Natječaja, upute i obrasci za prijavu dostupni su:
·     na web stranici Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske: www.ljudskaprava-vladarh.hr
·     u Uredu za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, Trg maršala Tita 8, 10000 Zagreb.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors