Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj MOBMS za prijavu projekata udruga usmjerenih obitelji

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti objavilo je

POZIV
za prijavu projekata udruga usmjerenih obitelji u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2011. godinu na poziciji Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
 
Udruge čija je djelatnost od općeg dobra u Republici Hrvatskoj imaju pravo na ovaj natječaj prijaviti najviše dva (2) projekta. Najviši iznos koji se jednoj udruzi, za jedan projekt, može odobriti putem ovog natječaja je 30.000,00 kuna. U zbroju, ukupan odobreni iznos za dva projekta ne može biti viši od 60.000,00 kuna.
 
Prioritetna područja aktivnosti za prijavu projekata su:
P 1. POTPORA PROJEKTIMA USMJERENIM OBITELJIMA 
O-1) projekti usmjereni potpori jednoroditeljskim obiteljima
P2. POTPORA PROJEKTIMA USMJERENIM TRUDNICAMA, RODILJAMA, MLADIM RODITELJIMA I NJIHOVIM OBITELJIMA:
T-1) projekti edukacije trudnica i članova obitelji u vrijeme trudnoće, poroda i nakon poroda                 

Projekti se prijavljuju isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na web stranici Ministarstva (http://www.mobms.hr) i web stranicama obiteljskih centara (adresar dostupan na web stranici Ministarstva).

Rok za podnošenje prijava je trideset dana od dana objave u „Vjesniku“ (22.2.2011.), odnosno 24. ožujka 2011. Zadnji dan natječaja je trideseti dan od dana objave natječaja, te se prijave s poštanskim žigom nakon toga datuma neće razmatrati.

Detaljnije informacije o ovom pozivu kao i natječajna dokumentacija dostupne su na stranicama Ministarstva.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors