Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj MOBMS za prijavu projekata udruga usmjerenih djeci

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti  objavilo je poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih djeci za dodjelu financijske potpore iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2010. na poziciji Ministarstva.

Ovim pozivom će se podupirati projekti koji donose nove ideje te modele razvoja i/ili načine promicanja i zaštite prava i interesa djece sukladno prioritetnim područjima ovog poziva, uz napomenu da je vremensko ograničenje provedbe do 31. prosinca 2010.
 
Na natječaj se mogu prijaviti najviše dva projekta te će se prijave sa više projekata smatrati nevažećima. Najveći iznos koji će se odobravati po pojedinačnom projektu je 70.000,00 kuna, a u slučaju da jednoj udruzi budu odobrena dva projekta ukupan iznos ne smije prelaziti 140.000,00 kuna.
 
Prioritetna područja:
D-1)   projekti za djecu usmjereni razvijanju multikulturalnosti, tolerancije, ljudskih  prava, nenasilnom rješavanju sukoba i promicanju prava djece;
D-2)   projekti usmjereni zaštiti djece od opasnosti kojima se izlažu prilikom korištenja   računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu;
D-3)  projekti koji promiču odgovorno roditeljstvo i odgoj djece sukladno Konvenciji UN-a o pravima djeteta;
D-4)   projekti usmjereni prevenciji tjelesnog kažnjavanja djece;
D-5)   prevencijski i intervencijski projekti zaštite djece od svih oblika zlostavljanja i       zanemarivanja.
 
Rok za dostavu projektnih prijedloga je 30 dana od dana objave u Vjesniku, odnosno do 9. lipnja 2010. i to na propisanim obrascima dostupnim na stranicama Ministarstva, uključujući i cjeloviti tekst natječaja.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors