Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti raspisalo natječaj za projekte udruga za zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom i borbu protiv svih oblika ovisnosti

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 2. travnja 2010. u Vjesniku i na internetskim stranicama objavilo je Natječaj za prijavu projekata udruga koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom i udruga koje pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu.

Udruge, sukladno ovom Pozivu, mogu svoje prijave slati za financijsku potporu projektima koji donose nove ideje te modele razvoja i/ili načine rješavanja postojećih problema, ako takvi projekti nadopunjuju i proširuju zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom i njihovih obitelji te pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti. Vremensko trajanje predloženih projekata ograničeno je do 31. prosinca 2010.
 
Rok za prijavu je 3. svibnja 2010., a sve potrebne obrasce i detaljne upute za prijavu potražite na stranicama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

 

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors