Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u 2010.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisalo je dva javna poziva i natječaj koji su 21. ožujka 2010. objavljeni u dnevnim novinama (Slobodna Dalmacija, Novi list i Jutarnji list) i na internetskoj stranici ministarstva.

Detaljne informacije o svakom pojedinom pozivu, odnosno natječaju nalaze se dolje (link uz naziv projekta), odnosno na stranici Ministarstva:
 
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors