Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Regionalni pilot trening na temu EU financiranja, Istanbul, 2. -3. veljače 2010.

U sklopu projekta  “Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva” (TACSO), koji se provodi u osam IPA zemalja a čiji provoditelj je SIPU International iz Švedske, organizira se Regionalni pilot trening na temu EU financiranja.

Sveukupni ciljevi projekta TACSO su jačanje civilnog društva unutar sudioničke demokracije, poticanje okoline i kulture koja potpomaže civilno društvo kao i jačanje sveukupnih kapaciteta i odgovornosti organizacija civilnog društva u zemljama korisnicama IPA programa (zapadni Balkan i Turska), u cilju garancije kvalitete usluga koju pružaju organizacije civilnog društva i održivosti njihove uloge u demokratskom procesu. Važna komponenta projekta je razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, te se sukladno tome organizira Regionalni pilot trening na temu „EU financiranje“, koji se ima održati u Istanbulu, Turska, od 2. do 3. veljače 2010.
 
Cilj treninga je povećati kapacitete i vještine sudionika iz organizacija civilnog društva u području prikupljanja sredstava, s posebnim naglaskom na sredstva iz EU fondova. Trening će potaknuti i motivirati organizacije civilnog društva da prodube svoja znanja i vještine u području prikupljanje sredstava. Fokus regionalnog pilot treninga će biti (1) kako razviti sveobuhvatnu strategiju prikupljanja sredstava, i (2) kako uspješno aplicirati za dostupna EU sredstva.
 
Zainteresirane predstavnike/ice organizacija civilnog društva molimo da najkasnije do 14. siječnja 2010. pošalju:
na e-mail adresu: info.hr@tacso.org.
 
Puni tekst natječaja za ovaj trening sa svim dodatnim informacijama možete pronaći ovdje.

 

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors