Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Okrugli stol ‘Hrvatska kao pružateljica međunarodne razvojne pomoći – uloga organizacija civilnog društva’, 23. ožujka 2009., MVPEI, Petretićev trg 2, Zagreb

Hrvatski sabor je krajem 2008. g. usvojio Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći u inozemstvu kao i Strategiju razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. g. Budući da su organizacije civilnog društva prepoznate kao jedan od ključnih subjekata u pružanju razvojne i humanitarne pomoći širom svijeta, ali i s bogatim iskustvom u Hrvatskoj, izuzetno je važno da u proces izrade zakonodavstva, institucionalnog okvira i provedbenih programa budu uključeni svi dionici.

Okrugli stol pod nazivom 'Hrvatska kao pružateljica međunarodne razvojne pomoći – uloga organizacija civilnog društva' organiziraju Ured za udruge, Savjet za razvoj civilnog društva i Centar za mirovne studije, a svrha događaje je potaknuti raspravu o ulozi i doprinosu OCD na temelju dosadašnjih kako domaćih tako inozemnih iskustava pružanja razvojne i humanitarne pomoći s ciljem ustrojavanja kvalitetne i sveobuhvatne politike međunarodne razvojne pomoći RH.
 
Na okruglom stolu će se okupiti predstavnici organizacija civilnog društva, tijela državne uprave te akademske zajednice.
 
Ovdje preuzmite: program i prijavni obrazac.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors