Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Predstavljanje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih unutar projekta PHARE 2006 „Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu“

Ured za udruge Vlade RH u svojstvu Jedinice za provedbu projekata za sektor civilnoga društva, u kontekstu Decentraliziranog sustava provedbe programa i projekata financiranih od strane Europske unije, organizira predstavljanje projekata koje provode organizacije civilnoga društva i koji se financiraju iz programa Phare 2006, a pokrivaju područja  demokratizacije i ljudskih prava, sudjelovanja mladih te zaštite okoliša i održivog razvoja. 

Cilj događanja jest predstaviti hrvatskoj javnosti projekte koje provode organizacije civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, a koji su iznimno vrijedan doprinos civilnog sektora reformama koje Hrvatska provodi u kontekstu svog pristupanja EU, i od kojih se očekuje da potpomognu sveukupne napore koji se ulažu s ciljem usklađivanja sa svim zahtjevima vezanima uz pristupanje.

Predstavljanje ugovorenih projekata održat će se 17. veljače 2009. u EU Info centru u Zagrebu, Trg žrtava fašizma 6, s početkom u 10 sati. Program događanja preuzmite ovdje.

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors