Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Godišnja konferencija Socijalne platforme „Civilni dijalog: Kako oblikovati Europu kakvu želimo?“, 9. i 10. prosinca 2008., Bruxelles

Socijalna platforma, najveći europski savez udruga koje djeluju na području socijalne politike, početkom prosinca u Bruxellesu organizira godišnju konferenciju pod nazivom „Civilni dijalog: Kako oblikovati Europu kakvu želimo?“. Cilj konferencije je potaknuti raspravu o trenutnim strukturama i procesima civilnog dijaloga na europskoj razini te utvrditi preporuke za njihovo poboljšanje.
 
Slijedom navedenog, rezultat konferencije bit će dokument koji će sadržavati zajedničko stajalište sudionika o pitanjima civilnog dijaloga u Europi, s konkretnim prijedlozima za poboljšanje. Kotizacija za sudjelovanje na konferenciji nije predviđena, a radni jezici skupa su engleski i francuski. Molimo Vas da popunjeni Prijavni obrazac  pošaljete na adresu elektronske pošte: Ariella.degennaro@socialplatform.org, najkasnije do 20. studenoga 2008.

Program

Prijavni obrazac

 

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors