Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Forum «Prema Europi solidarnosti», 19. i 20. lipnja 2008., Wroclaw, Poljska

Europski gospodarski i socijalni odbor i grad Wroclaw organiziraju 19. i 20. lipnja Forum europskih građana «Towards a Europe of Solidarity» u okviru obilježavanja 50. godišnjice Odbora.

Cilj Foruma je okupljanje građana, a sudionici će moći raspravljati o velikom broju tema, između ostalog o socijalnom statusu mladih i starijih osoba na tržištu rada, općenito o mogućnostima zapošljavanja, a posebno o zapošljavanju mladih, poduzetništvu, pravima djece i starijih osoba, socijalnim pravima i borbi protiv siromaštva, europskom kulturnom nasljeđu, te kulturi u budućnosti i mnogim drugim. Ujedno je Forum izvrsna prilika za razmjenu ideja i iskustava organizacijama civilnog društva s područja međugeneracijske solidarnosti, politike prema mladima, razvoja civilnog društva, te europskih integracija.

Više: http://europa.eu
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors