Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Konferencija o umrežavanju organizacija civilnog društva, Bruxelles, 17.-18. travnja 2008.

Uprava za proširenje Europske komisije organizira konferenciju pod nazivom «Razvoj civilnog društva u Jugoistočnoj Europi: Izgrađujmo Europu zajedno», koja će se 17. i 18. travnja 2008. održati u Bruxellesu.

Konferencija ima za cilj ponuditi organizacijama civilnog društva iz EU i zemalja kandidatkinja platformu za umrežavanje, razmjenu primjera dobre prakse i izgradnju partnerstva, kao i širenje informacija između organizacija o izvorima financiranja iz pretpristupnih fondova (IPA) i drugih europskih programa.

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors