Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Konferencija: Snažniji glas civilnog društva u europskom susjedstvu, Brdo pri Kranju, 2. travnja 2008.

Organizacije ECAS iz Bruxellesa i CNVOS iz Ljubljane, organiziraju konferenciju pod nazivom ''Snažniji glas civilnog društva u europskom susjedstvu''. Ova konferencija predstavlja priliku za civilno društvo da Europskoj uniji pošalje snažnu poruku o potrebi razvijanja koherentne i koordinirane strategije održivog civilnog društva izvan granica EU. Jedan od ciljeva kojemu se organizatori konferencije nadaju jest objavljivanje deklaracije u obliku preporuka o izgradnji civilnog dijaloga i partnerskih odnosa između civilnog društva, nacionalnih vlada i institucija EU, kao i o povećanju razvojne uloge organizacija civilnog društva posredstvom njihovog uključivanja u dijalog o ostvarenim rezultatima kroz pruženu im potporu.
 
Od sudionika konferencije očekuje se da sami snose troškova puta i boravka, a određena financijska pomoć omogućena je sudionicima koji dolaze iz zemalja Istočne Europe, Zapadnog Balkana te Turske. Rok prijava sudjelovanja na konferenciju je 15. ožujka. U slučaju neproporcionalne regionalne zastupljenosti prijavljenih sudionika, organizatori konferencije će u suradnji s regionalnim partnerskim organizacijama obaviti finalni odabir sudionika.
 
Detaljnije informacije dostupne su od 25. veljače na sljedećim internetskim stranicama:
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors