Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Konferencija Europskog volonterskog centra na temu volonterstva na ekonomskoj karti Europe, Ljubljana, 18. travanj 2008.

Europski volonterski centar (CEV) organizira konferenciju na temu volonterstva i procjenjivanja njegove uloge u izgradnji kohezivnih društava i promoviranju aktivnog građanstva. Konferencija se organizira u suradnji sa Slovenskom Filantropijom, s obzirom na razdoblje slovenskog predsjedanja Unijom. U pripremi su također i radionice na temu ''Određivanje ekonomske vrijednosti volonterstva'', a CEV poziva sve zainteresirane da predlože održavanje radionica (u trajanju do 90 minuta) o mjerama i instrumentima koje sami koriste u određivanju ekonomske vrijednosti volonterstva. Rok za prijavu radionica je 15. veljače 2008. Više informacija potražite na internetskim stranicama Europskog volonterskog centra, a ovdje možete preuzeti nacrt programa i prijavni obrazac.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors