Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


9. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva

9. sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva održat će se u ponedjeljak, 23. veljače 2015. u 13:30 sati, u zgradi Vlade Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 2, dvorana 121/I.

 
Predloženi dnevni red je sljedeći:
  1. Usvajanje Zapisnika 8. sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva
  2. Gospodarska djelatnost udruga i socijalno poduzetništvo
  3. Postupak izdavanja suglasnosti za provedbu programa i projekata udruga u odgojno-obrazovnim ustanovama
  4. Aktualnosti u provedbi natječaja iz javnih izvora za organizacije civilnog društva
  5. Nacrt izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva u 2014. godini
  6. Nacrt izvješća o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2014. godini
  7. Nacrt Izvješća o provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine
  8. Rasprava o predstavnicima organizacija civilnog društva u novom mandatu Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za razdoblje 2015.-2020.
  9. Imenovanja predstavnika organizacija civilnog društva u radna tijela
  10. Razno
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors