Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Predstavljanje programa Europa za građane u Bjelovaru

E-misija - Program regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj, u suradnji s Bjelovarsko-bilogorskom županijom organizira Otvoreni forum u sklopu kojeg će se održati predstavljanje programa Europa za građane 2014.-2020. u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH. Otvoreni forum nova je forma programa e-misija u kojoj se nastupima govornika i prikazima video projekcija potiče dijalog, kreativne projektne ideje i međusobno povezivanje sudionika foruma. Kroz forum se želi potaknuti, ohrabriti i aktivirati sudionike da osmisle projekte za osobni i lokalni razvoj i prijave ih za financiranje na EU fondove.

Program Europa za građane 2014.-2020. usmjeren je na promociju aktivnog europskog građanstva te poticanje aktivnog sudjelovanja europskih građana u procesu donošenja odluka na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Ciljevi Programa jesu podizanje svijesti građana u pogledu sjećanja, zajedničke povijesti i zajedničkih vrijednosti te poticanje demokratskog i građanskog sudjelovanja i razumijevanja procesa donošenja odluka na razini EU-a.  
 
Forum će se održati u četvrtak, 5. veljače 2015. godine s početkom u 13:00 sati, u Domu kulture, Mažuranićeva 6, Bjelovar.
 
Molimo vas da potvrdite svoj dolazak na e-mail: szpd@e-misija.info  ili telefon 098 377 075 (Sven Lončar).
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors