Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


CDDRL (Sveučilište Stanford, California) raspisao natječaj za ljetni program "Demokracija i razvoj", rok prijave 09. siječnja 2008.

Centar za demokraciju, razvoj i vladavinu prava (Sveučilište Stanford, California) raspisuje natječaj za polaznike njihovog ljetnog programa ''Demokracija i razvoj''. Program je namijenjen donosiocima političkih odluka i aktivistima civilnog društva, a okupit će 30-ak polaznika iz civilnog, političkog i ekonomskog sektora zemalja u tranziciji, poput Iraka, Afganistana, Rusije itd. Otkad je uveden 2005. godine, ovaj program uspješno završava više od 800 polaznika svake godine, a među njima su i današnji senatori, savjetnici predsjednika i mnogi članovi današnje međunarodne razvojne zajednice. Rok za prijavu je 09. siječnja 2008. godine, a detalje i obrasce za prijavu možete pronaći ovdje.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors