Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


7. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva

 7. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva održat će se 3. listopada 2014. u 13,30 sati.

Predloženi dnevni red je sljedeći:
  1. Usvajanje Zapisnika 6. sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva
  2. Prijedlog uspostave jedinstvenog internetskog sustava za savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata
  3. Prijedlog nove klasifikacije udruga u Registru udruga
  4. Godišnji plan natječaja za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna u 2015. godini
  5. Prijedlog ključnih projekata za podršku razvoju civilnog društva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova 2014.-2020.
  6. Aktualnosti iz rada EU institucija vezano uz razvoj civilnoga društva
  7. Izvješće s operativnog planiranja rada Savjeta do kraja mandata
  8. Razno
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors