Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Poziv na info-radionice u sklopu natječaja "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza 3" koji se financira u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.

Slijedom objavljenog natječaja Ministarstva socijalne politike i mladih u srpnju i kolovozu 2014. (23.7. – 30.7.; 20.8. – 27.8.) bit će organizirane jednodnevne pripremne radionice za potencijalne prijavitelje. Radionice se organiziraju u sklopu projekta “Priprema projekata i podrška ESF korisnicima” kojeg provodi Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kao glavni partner u projektu.  
 
Dodatne informacije o radionicama te lokacije, raspored, kao i prijavni obrazac možete preuzeti ovdje
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors