Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Dan udruga Zagrebačke županije 2007., 10. prosinca 2007., hotel ''International''

U povodu 5. prosinca, Međunarodnog dana Volontera, Zagrebačka županija poziva vas na
DAN UDRUGA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 2007.,
koji će se obilježiti 10. prosinca 2007. godine u hotelu ''International'', Zagreb, Miramarska 24
 
 
Program:
10,00-11,00 sati
– predstavljanje udruga (katalozi, posteri, panoi i sl.)
 
11,00-12,30 sati
– pozdravne riječi Palme Klun – Posavec, prof., predsjednice Skupštine Zagrebačke županije
– pozdravne riječi dr.sc. Mirjane Mataušić-Pišl, zamjenice Župana Zagrebačke županije, s osvrtom na natječaj za sufinanciranje programa rada udruga u Zagrebačkoj županiji za 2008. godinu
– prigodno predavanje
– rasprava  o radu udruga, problemi, pitanja i prijedlozi
 
12,30-14,00 sati
– domjenak i zajedničko druženje
 
Molimo da o svom dolasku i broju osoba obavijestite najkasnije do 5. prosinca 2007. godine na broj telefona 01/6009-485 ili 01/6009-477.
 
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors