Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Seminar o Povelji europskog civilnog društva: «Kako unaprijediti strukturirani civilni dijalog na europskoj razini?», 6. prosinca 2007., Bruxelles

Seminar o Povelji europskog civilnog društva: «Kako unaprijediti strukturirani civilni dijalog na europskoj razini?», 6. prosinca 2007., Bruxelles
 
U organizaciji Europskog vijeća za neprofitne organizacije (CEDAG), održava se seminar o Povelji europskog civilnog društva pod nazivom «Kako unaprijediti strukturirani civilni dijalog na europskoj razini?», u prostorima Europske socijalne platforme, Trg Meeûs 18, Bruxelles, s početkom u 11 sati.
 
Očekuje se da će seminaru prisustvovati stručnjaci iz Europe, kao i sami dužnosnici CEDAG-a, a otvorit će ga g Jeff Weitzel, generalni sekretar ove organizacije. Seminar je ujedno prilika za raspravu o inicijativi CEDAG-a za jačanje strukturiranog civilnog dijaloga i o trenutačnom stanju organizacija civilnog društva u Europi te će biti prezentirana Povelja europskog civilnog društva za jačanje civilnog dijaloga.
 
Ovdje možete preuzeti Program seminara.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors