Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


4. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva

 4. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva održat će se 12. veljače 2014. u 13,30 sati. Predloženi dnevni red je sljedeći:

  1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva
  2. Aktualnosti iz rada domaćih i EU institucija vezano uz razvoj civilnoga društva
  3. Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva u 2013. godini
  4. Napredak u provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godin
  5. Plan i standardi provedbe natječaja za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz Državnog proračuna i fondova EU u 2014.godini
  6. Status programiranja prioritetnih ulaganja iz Europskog socijalnog fonda za razdoblje 2014.-2020.
  7. Izvješće o provedenim savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2013.
  8. Prijedlog Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
  9. Razno
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors