Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Javna panel diskusija - Dileme EU integracija: ''Kako do dobre vladavine u Hrvatskoj? Utjecaj europeizacije na donošenje javnih politika'', Zagreb, 29.11.2007.

Javna panel diskusija - Dileme EU integracija: ''Kako do dobre vladavine u Hrvatskoj? Utjecaj europeizacije na donošenje javnih politika'', Zagreb, 29.11.2007.
 
 
Fondacija Heinrich Böll organizira javnu panel diskusiju u okviru serije rasprava Dileme EU integracija na temu: ''Kako do dobre vladavine u Hrvatskoj? Utjecaj europeizacije na donošenje javnih politika''. Panel diskusija će se održati u velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu, u četvrtak, 29.11.2007., od 10:30 do 13:00. na temuPanel diskusija će se održati u velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu, od 10:30 do 13:00.
 
Pojam dobre vladavine objedinjuje učinkovitost i odgovornost za djelovanje javnog sektora, a njegova načela su odgovornost, participacija, transparentnost, predvidivost i načelo partnerskog odnosa javnog i privatnog sektora. Primjena ovih načela postavlja se kao uvjet za punopravno članstvo u u Europskoj uniji. Neka od pitanja o kojima će se raspravljati na panel diskusiji su:
 
-         postoje li državne institucije i organizacije civilnog društva koje imaju potencijal za efektivnu suradnju na razvoju dobre vladavine ?
 
-         koja je moguća uloga organizacija civilnog društva u nadgledanju i praćenju politika vlasti?
 
-         ako organizacije civilnog društva imaju ulogu u formiranju politika, koje su njihove odgovornosti?
 
-         nameće li proces pristupanja Europskoj uniji organizacijama civilnog društva nove ''zadatke'' ?
 
-         jesu li identificirani prioriteti dobre vladavine/ali i donesenih javnih politika u Hrvatskoj prihvatljivi za organizacije civilnog društva?
 
-         koje alternativne opcije bi se mogle sprovesti za bolju suradnju vlasti i organizacija civilnog društva?
 
-         kako uspostaviti i održati dobru komunikaciju za suradnju javnog, privatnog sektora i civilnog društva – da li je institucionalizacija rješenje?
 
-         dobra vladavina = politička volja da se ide prema dobrom društvu, može li Europska unija "natjerati" Hrvatsku za strateškim pomacima u provedbi javnih politika?
 
-         kako se organizacije civilnog društva postavljaju prema raskoraku između normativne usklađenosti i nedostataka provedbe zakona usklađenih sa EU – gdje je prostor za intervenciju?
 
Ovdje možete preuzeti program panel diskusije.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors