Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


1. (konstituirajuća) sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva

1. (konstiruirajuća) sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva održat će se u petak 5. srpnja 2013., s početkom u 13.30 sati. Predloženi Dnevni red je sljedeći:  

  1. Usvajanje Poslovnika Savjeta za razvoj civilnoga društva
  2. Izbor predsjednika/ice i zamjenika/ice predsjednika/ice Savjeta
  3. Napredak u provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine
  4. Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2012.
  5. Najava aktivnosti Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO)  i modeli komunikacije između članova EGSO-a i Savjeta za razvoj civilnoga društva
  6. Razno
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors