Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Poziv na panel raspravu „Volontiranjem protiv nasilja među mladima“, Osijek

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge u sklopu nacionalne manifestacije Dana otvorenih vrata udruga u Osijeku organizira panel raspravu na temu „Volontiranjem protiv nasilja među mladima“. Rasprava će se održati u suradnji s Volonterskim centrom Osijek u petak 14. lipnja 2013. od 10:00 do 13:00 sati, na Učiteljskom fakultetu u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 10.

Svrha rasprave je otvoriti dijalog između predstavnika udruga, nadležnih državnih institucija, jedinica lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnih ustanova, akademske zajednice i medija o utjecaju volonterskog angažmana u borbi protiv vršnjačkog nasilja te razvoju sustavnih preventivnih programa za suzbijanje nasilja među mladima. Panel rasprava će ujedno biti prigoda za upoznavanje šire javnosti s nedavno započetim dvogodišnjim projektima unutar IPA 2010 grant sheme „Potpora naporima organizacija civilnog društva za prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima“ u sklopu kojeg je ugovoreno 4 projekata ukupne vrijednosti 5,993.297,84 KN od čega se veći dio sufinanciranja, 90%, odnosi na sredstva EU (5,307.075,99 KN) i sredstva koja osigurava Ured Vlade RH za udruge (663.309,87 KN).
 
Molimo sve zainteresirane za panel raspravu da svoje sudjelovanje potvrde najkasnije do ponedjeljka  10. lipnja 20113. na mail anita.prsa@uzuvrh.hr.
 
 
 
U slučaju dodatnih pitanja molimo obratite nam se na broj telefona 01/4599-822. 
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors