Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


6. sjednica Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

6. sjednica Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast održat će se u srijedu, 13. ožujka 2013., s početkom u 14.30 sati, u zgradi Vlade.

Predloženi dnevni red je sljedeći:

1. Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast
2. Napredak u izvršavanju mjera Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstva za otvorenu vlast
3. Razvoj zajedničke e-infrastrukture državnih tijela za otvorenu vlast:
- Izrada središnjeg državnog portala (gov.hr)
- Pilot projekt sustava za osobni korisnički pristup građana javnoj upravi
- Jedinstveni portal za objavu informacija javnog sektora
4. Priprema konferencije na temu otvorene vlasti i rezultata prve godine provedbe Akcijskog plana
5. Razno.

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors