Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


15. sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva

15. sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva održat će se u petak 18. siječnja 2013., s početkom u 13.30 sati. Predloženi Dnevni red je sljedeći: 

1.      Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva
2.      Evaluacija rada Savjeta za razvoj civilnog društva u razdoblju 2007.-2012.
3.      Nacrt prijedloga Zakona o udrugama
4.      Napredak u provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine
5.      Primjena Zakona o pružanju usluga u turizmu i kažnjavanje udruga zbog organizacije konferencija, seminara, treninga i srodnih skupova
6.      Dodjela prostora u državnom vlasništvu na korištenje organizacijama civilnog društva - ishodi javnog savjetovanja i perspektive primjene novih kriterija
7.      Format izvještavanja predstavnika civilnog društva imenovanih od strane Savjeta za razvoj civilnog društva o sudjelovanju u radnim/savjetodavnim tijelima
8.      Odabir članova Povjerenstva za ljudska prava iz reda organizacija civilnog društva
9.      Informacija o pokretanju postupka odabira novih članova Savjeta za razvoj civilnog društva iz reda organizacija civilnog društva
10.    Razno

 
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors