Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


11. sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva

11. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva održat će se 10. veljače 2011.,s početkom u 13:30 sati. Predloženi Dnevni red je sljedeći:

  1. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva
  2. Izbori i imenovanja u radna tijela  
  • Potvrda imenovanja nove članice u Povjerenstvo za praćenje i unapređenje sustava podrške žrtvama i svjedocima (Ministarstvo pravosuđa)
  • Potvrda imenovanja članice Radne skupine za izradu prijedloga mjera za izvršenje Plana djelovanja za provedbu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na nacionalnoj razini (Ministarstvo pravosuđa)
  • Imenovanje članova/članica i njihovih zamjena u Radnu skupinu za izradu Strategije razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2013. – 2020. (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava)
  • Izbor četiri člana/članice i njihovih zamjenika, predstavnika organizacija civilnoga društva i akademske zajednice, u Savjet inicijative Partnerstva za otvorenu vlast
       3.   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva
      4.   Predstavljanje Strategije djelovanja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za razdoblje 2012. - 2015.
      5.   Izvješće o provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva
      6.   Izvješća o aktivnostima Savjeta za razvoj civilnoga društva i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske između dvije sjednice Savjeta
       7.   Razno

 

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors