Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Javno predstavljanje projekata ugovorenih u sklopu programa IPA 2009: 27. siječnja 2012., Zagreb

 

Javno predstavljanje projekata ugovorenih u sklopu programa IPA 2009 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje i zagovaranje u područjima demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina te održivog povratka izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi,  održat će se  27. siječnja 2012u prostorijama Informacijskog centra EU, Trg žrtava fašizma 6, Zagreb s početkom u 9:00 sati, u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

U sklopu navedenog IPA 2009 programa, devet projekata organizacija civilnog društva primilo je potporu vrijednu više od 13 milijuna kuna (1.800.000,00 eura) za aktivnosti praćenja provedbe pravne stečevine EU i javnog zagovaranja u područjima demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina te održivog povratka izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi. Ured za udruge je odgovoran za praćenje uspješnosti provedbe ovih projekata, u uskoj suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje.

 

Prijave na događanje molimo najavite najkasnije do 20. siječnja, na adresu elektronske pošte: marta.raljevic@uzuvrh.hr ili putem telefona 01/ 4599-821.

 

 

 
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors