Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


U sklopu programa People2People (P2P) otvoren je poziv za iskaz interesa za sudjelovanje predstavnika i predstavnica OCD-a u studijskim posjetima tijekom prva tri mjeseca 2012.

U sklopu programa People2People (P2P) otvoren je poziv za iskaz interesa za sudjelovanje predstavnika i predstavnica organizacija civilnoga društva u sljedećim studijskim posjetima:

Pravda i pomirenje  (28. veljače – 2. ožujka )  Ima za cilj okupiti predstavnike i predstavnice organizacija koje se bave ljudskim pravima, nenasilnim rješavanjima sukoba, tranzicijskom pravdom. Posjet će vjerojatno uključivati i posjet Međunarodnom sudu u Haagu.
 
Aktivno građanstvo – doprinos organizacija mladih (5. – 8. ožujka)  Cilj ovog studijskog putovanja je okupiti predstavnike i predstavnice organizacija mladih koji su aktivni u društvenom i političkom životu. Neke od tema posjete bit će: volonterstvo i aktivno građanstvo, uključivanje mladih s invaliditetom, siromaštvo među mladima, uključivanje mladih u tržište rada.
 
Žene u poljoprivredi (6. – 9. ožujka)  Studijsko putovanje će pružiti priliku da se razgovara o ženama koje žive/rade u ruralnim područjima, njihovom pristupu obrazovanju i poslu, obiteljskom životu, izgradnji kapaciteta udruga u ruralnim područjima, umrežavanjima, alternativnim metodama zapošljavanja kao npr. eko/bio poljoprivreda, agroturizam itd.
Sva studijska putovanja uključit će i primjere aktivnosti na nacionalnoj i regionalnoj razini, te će se sudionicima i sudionicama otvoriti mogućnost razmjene iskustava i umrežavanja međusobno, kao i sa organizacijama civilnog društva koje djeluju na europskoj razini.

Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljene organizacije iz različitih dijelova Hrvatske, a prednost će imati predstavnici i predstavnice organizacija koje djeluju na predmetnim područjima i do sada još nisu sudjelovale u ovom programu.

Zainteresirane molimo da najkasnije do 19. siječnja pošalju
isključivo putem elektronske pošte p2p.hr@tacso.org
 
Molimo zainteresirane da ne šalju svoje prijave na adrese elektroničke pošte navedene u prijavnim obrascima budući da su te adrese namijenjene komunikaciji nakon završenog procesa selekcije. Prijave poslane na druge adrese elektroničke pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Napomena: program putovanja bit će objavljen naknadno.
 
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors