Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


8. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva

8. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva održat će se 1. lipnja 2011., s početkom u 13:30 sati. Predloženi Dnevni red je sljedeći:

1.   Usvajanje Zapisnika 7. sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva
2.   Izvješća o aktivnostima članova/članica Savjeta za razvoj civilnoga društva i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske između dvije sjednice Savjeta
3.   Nacrt Izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz državnog proračuna u 2010. godini
4.   Očitovanje Savjeta za razvoj civilnoga društva na uvođenje predmeta Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo u formalni odgojno-obrazovni sustav
5.   Uloga organizacija civilnoga društva u pružanju razvojne pomoći
6.   Izbori i imenovanja u radna tijela:
 
- imenovanje člana Nadzornog odbora za projekt IPA 2008 - Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje provedbe pravne stečevine EU (Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske);
- imenovanje predstavnika udruga proizašlih iz Domovinskog rata u Sektorski nadzorni odbor Operativnog programa - Razvoj ljudskih potencijala (Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva)
- imenovanje člana u stručnu radnu skupinu – Podrška nacionalnim aktivnostima usmjerenim na suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti (Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske) 
 
7.   Razno
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors