Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Radionica za pripremu projektnih prijedloga u sklopu natječaja "Sastanci građana", "Projekti građana" i "Aktivno europsko sjećanje" programa Europa za građane, 6. svibnja 2011., Pula

 
Radionica za pripremu projektnih prijedloga u sklopu natječaja programa Europa za građane za koje rok za prijavu ističe 1. lipnja 2011., održat će se 6. svibnja 2011. u Puli, u prostorijama Istarske razvojne agencije, na adresi Mletačka 12/IV, s početkom u 9,30 sati. Događanje organiziraju Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije i Ured za udruge Vlade RH, koji djeluje u svojstvu Kontakt točke za program Europa za građane, u cilju postizanja što bolje informiranosti potencijalnih korisnika o svim aspektima sudjelovanja u Programu, čime se nastoji povećati njihova sposobnost apsorpcije raspoloživih sredstava.
Radionica će obuhvatiti razradu projektnih prijedloga za sljedeće natječaje:
 
  •          „Sastanci gradova“ (Mjera 1.1 u sklopu Aktivnosti 1)
Svrha natječaja „Sastanci građana“ jest organiziranje sastanaka građana koji okupljaju građane gradova u bilo kojoj od zemalja članica Programa, naslanjajući se na postojeća ili buduća partnerstva među općinama i gradovima za razvoj snažnog, neformalnog i osobnog odnosa među građanima. U sklopu ovog natječaja moguće je ostvariti potporu u visini do 25.000,00 EUR.
 
  •  „Projekti građana“ (Mjera 2.1. u sklopu aktivnosti 1)
Svrha natječaja „Projekti građana“ jest omogućiti financijsku potporu projektima organiziranja „građanskih panel rasprava“ s ciljem poticanja aktivnog uključivanja građanstva u postupke donošenja odluka na europskoj razini, te facilitirati dijalog europskih građana i institucija Europske unije, što zahtjeva uključivanje najmanje 5 organizacija iz zemalja sudionica Programa od kojih najmanje jedna iz zemalja članica EU. Maksimalni ostvariv iznos potpore je 250.000,00 EUR, a maksimalno trajanje projekata  12 mjeseci.
 
  •     „Aktivno europsko sjećanje“ (Aktivnost 4)
Svrha Aktivnosti 4. jest financijski podržati projekte koji uključuju organiziranje događanja različitih formata i/ili proizvodnju čitavog spektra audio-vizualnih materijala kojima se širi svijest o žrtvama totalitarnih režima nacizma i staljinizma, komemorira se žrtvama tih poredaka te se osnažuju temeljne vrijednosti Europske unije kao što su sloboda, demokracija i poštivanje ljudskih prava. Za ovu aktivnost prijavitelji mogu ostvariti financijsku potporu od najviše 55.000,00 EUR. 
 
Cilj radionice je okupiti predstavnike organizacija civilnoga društva, jedinca lokalne/područne samouprave, ustanova i drugih neprofitnih organizacija koji bi željeli prijaviti projekt na neki od navedenih natječaja za koji rok ističe 1. lipnja 2011., a imaju projektnu ideju za intervenciju koja je u skladu sa zahtjevima natječajima te im je potrebna dodatna tehnička podrška oko razrade projektnog prijedloga i ispunjavanja prijavnih obrazaca.
 
Uz Hrvatsku, osim zemalja članica Europske unije, u Programu Europa za građane također sudjeluju Makedonija i Albanija. Program ima ukupan proračun od 215 milijuna EUR, a organizacije civilnoga društva i jedinice lokalne i regionalne samouprave iz Republike Hrvatske do sada su u više od 30 uspješnih prijava ostvarili potporu u iznosu od više od 1 milijun EUR. Kratak prikaz uspješnih projekata hrvatskih prijavitelja dostupan je na ovoj internetskoj stranici http://www.uzuvrh.hr/userfiles/file/brosura-EUzagradjane.pdf .
 
Kako bismo procijenili koliko je Vaša projektna ideja usklađena s kriterijima prihvatljivosti navedenih natječaja programa Europa za građane, molimo Vas da ispunite odgovarajući upitnik, te ga pošaljete na zaklada@civilnodrustvo-istra.hr najkasnije do 03.05.2011. Putem ispunjenih upitnika odabrati ćemo sudionike radionice čije projektne ideje su najrazrađenije i najbolje se uklapaju u načela Programa. O uspješnosti prijave za sudjelovanje izvijestiti ćemo sve prijavitelje najkasnije 04. svibnja 2011.
 
Za sudionike radionice biti će organiziran prijevoz odnosno osigurat će se povrat putnih troškova do cijene javnog prijevoza. Detaljne informacije slijede uz informaciju o prihvaćanju Vaše prijave.
 
 
 
 
 
 
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors