Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Javno savjetovanje o nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata financiranih iz EU fondova, 24. ožujka 2011., Zagreb

Sukladno članku 3. točke 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu, Ured za udruge izradio je nacrt Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2011. godinu. Spomenutim se Pravilima žele utvrditi kriteriji i postupak kojim će Ured za udruge izabrati i sufinancirati projekte ugovorene u okviru programa Europske unije raspoloživih organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, a čije je sufinanciranje predviđeno u Državnom proračunu iz dijela prihoda od igara na sreću u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 10 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge Aktivnost A 509051 – Sufinanciranje EU projekata organizacijama civilnoga društva.

Ured za udruge u četvrtak, 24. ožujka 2011., od 10 do 12h, u prostorijama Hrvatske zajednice tehničke kulture, Dalmatinska 12, u Zagrebu, organizira javnu raspravu o nacrtu Pravila za sufinanciranje.
 
Molimo sve zainteresirane da svoje sudjelovanje na raspravi najave do srijede, 23. ožujka do 16h, na e-mail: jasa.jarec@uzuvrh.hr.
 
 
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors