Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


6. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva

6. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva održat će se 28. siječnja 2011., s početkom u 13:30 sati. Predloženi Dnevni red je sljedeći:

  1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva
  2. Izvješća o aktivnostima članova/članica Savjeta za razvoj civilnoga društva i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske između dvije sjednice Savjeta
  3. Izbori i imenovanja u radna tijela:
-          tri koordinatora radnih skupina Savjeta
-          tri predstavnika organizacija civilnoga društva u Savjetodavni odbor TACSO-a
-          dva predstavnika u Sektorski nadzorni odbor programa IPA, IV. komponenta
-          jednog predstavnika u Radnu skupinu za praćenje zločina iz mržnje
  1. Prijedlog osnivanja Radne skupine za izradu nove Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva
  2. Izvješće o primjeni Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2010.
  3. Pokretanje inicijative za donošenje novog Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga
  4. Dogovor o održavanju Dana udruga 2011.
  5. Razno:
-          Podrška TACSO-ureda Savjetu za razvoj civilnog društva u 2011. godini
-          Obavijest o donošenju Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
-          Izrada izvješća o radu Savjeta u 2010. godini
-          Uključivanje organizacija civilnoga društva u provedbu projekata razvojne pomoći RH u inozemstvu (prijedlog MVPEI)
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors