Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Ured za udruge i Program JAKO organiziraju dvije radionice na temu pripreme projektnih prijava u sklopu programa Europa za građane

Ured za udruge i Program JAKO organiziraju dvije radionice na temu pripreme projektnih prijava u sklopu programa Europa za građane. Radionice će se održati 7. listopada 2010. u prostorijama grada Križevaca i 13. listopada 2010. u Autonomnom centru ATC u Čakovcu, u trajanju od 10 do 16 sati.

Cilj ovih radionica jest informirati tijela lokalne samouprave i organizacije civilnoga društva o mogućnostima financiranja kroz program Europa za građane, predstaviti primjere dobre prakse i pomoći u izradi projektnih prijedloga.

Za više informacija o programu molimo kontaktirajte infotocka@programjako.info ili europazagradane@uzuvrh.hr.

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors