Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Javna rasprava o nacrtu Odluke o uvjetima i načinu financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizira javnu raspravu o nacrtu Odluke o uvjetima i načinu financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj, koja će se održati u petak, 3. rujna 2010., u prostorijama Hrvatske zajednice tehničke kulture (Dalmatinska 12, Zagreb), s početkom u 10 sati.

Slijedom obveza iz niza strateških dokumenata koje je Vlada donijela te dosadašnjih iskustava, Ured je pripremio nacrt Odluke o uvjetima i načinu financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj koja, između ostaloga, utvrđuje: 
  • pojmovno određenje projekata i programa od interesa za opće dobro;
  • uvjete kojima udruge moraju udovoljiti u svrhu ostvarenja financiranja projekata ili programa od interesa za opće dobro;
  • postupke i načela koja tijela državne uprave, vladini uredi odnosno druge javne institucije primjenjuju pri dodjeli financijskih sredstava za spomenute projekte i programe;
  • način ostvarivanja usklađenosti područja, dinamike i postupaka financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna;
  • modalitete postupanja u slučaju neizvršavanja ugovornih obveza po projektima i programima udruga (sukladno postojećoj praksi na razini EU), te
  • uvođenje informacijskog sustava za praćenje financiranja iz državnog proračuna programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Sukladno rezultatima javne rasprave o prijedlogu Zakona o organizacijama koje djeluju za opće dobro, koji je prošao široku javnu i internetsku raspravu, no kojega trenutno nije moguće donijeti bez značajnih financijskih izdvajanja, a sama je rasprava pokazala velike razlike u očekivanim učincima spomenutog Zakona od strane različitih organizacija civilnoga društva, ova Odluka bez namjere da bude alternativa samome Zakonu, odraz je napora da se područje financiranja organizacija civilnoga društva iz javnih izvora što preciznije uredi prije ispunjavanja svih uvjeta za donošenja samog Zakona.
 
Molimo sve zainteresirane da, zbog ograničenog broja mjesta, prijave svoje sudjelovanje do četvrtka u 12h putem prijavnog obrasca u nastavku, a svoje komentare na Nacrt Odluke pošalju do petka 3.9. na adresu: info@uzuvrh.hr.
 
 
 
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors